کاملترین فایل تحقیق قوانين و مقررات كسب وكار

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید
نام محصول دانلودی: تحقیق قوانين و مقررات كسب وكار

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

تجار و معاملات تجارتي 1تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد معاملات تجارتي ازقرارذيل است – خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد – تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به ه

ادامه مطلب